Welcome!
Home
Mogelijkheden
Veel gestelde vragen
Steun ons goede doel
Contact
Algemene Voorwaarden
Hot-Fix
Hoe werkt Hot-Fix?
Kandi Kane & supplies
Hot-Fix Applicaties
Iron-on Transfers
Hoe werken strijkletters?
Bestel strijkletters
Bestel figuren & symbolen
Zelf strijk-applicaties maken!
Kant-en-klare applicaties
Overige
Pailletjes & Kraaltjes
Vilt-applicaties maken!
Inspiratie, Links & Tips
Winkelwagen
Bekijk winkelwagen
Afrekenen
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pimp your Shirt
§ 1 Strekking
De algemene voorwaarden zijn opgezet om de relatie tussen Pimp your Shirt, en de klant. Lees voor je een bestelling plaatst de Algemene Voorwaarden, in te zien zijn op op onze website www.pimpyourshirt.nl. Door je bestelling te plaatsen aanvaard je uitdrukkelijk onze voorwaarden.

§ 2 Bestellingen
1. Een bestelling kan plaatsvinden via internet, email, fax of post. Telefonische bestellingen zijn alleen geldig indien ze schriftelijk bevestigd worden.
2. Een bestelling is een bestelling als de door ons aangeboden offerte (per email, fax of het internet bestelsysteem) schriftelijk wordt bevestigd.
3. Alle schriftelijke bevestigingen van bestellingen die reeds per e-mail of telefoon zijn doorgegeven en die niet duidelijk naar een eerdere bestelling refereren, zullen als nieuwe bestellingen beschouwd worden.
4. Wijzigingen worden alleen aanvaard indien ze schriftelijk bevestigd worden door Pimp your Shirt.
5. Bestellingen via het internet mogen alleen gedaan worden indien je 18 jaar of ouder bent. Indien dit niet het geval moet 1 van je ouders of voogd bij het verwerken van een internet bestelling aanwezig zijn en goedkeuring verstrekken.

§ 3 Vervulling
1. Vrijwel alle bedrukkingen vinden plaats in ons eigen atelier. Wij beschikken over de (druk)machines en kennis om jouw ontwerp (tekst, logo, foto, et cetera) passend aan te brengen. Wij rekenen in principe geen instelkosten.
2. In uitvoering van plichten van de verkoper, Pimp your Shirt heeft het recht om samen te werken met derdepartijen.
3. De opdruk wordt, wanneer niet speciaal opgegeven, door ons naar best vermogen in kleur en formaat uitgevoerd. Kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal, et cetera kunnen voorkomen.
4. Bij aanleveren vind je uitgebreid beschreven hoe je het beste je ontwerp aan ons kunt versturen, zodat wij je de kwaliteit kunnen leveren die je van ons verwacht.
5. Schrijffouten of onvolledigheden in de door u bestelde tekst kunnen door ons niet worden gecorrigeerd. Wij zijn daarom nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in uw teksten.

§ 3 Prijzen
1. Indien niet uitdrukkeijk anders vermeld zijn alle prijzen netto per stuk, inclusief 19% BTW (drukfouten voorbehouden), exclusief handling & bezorgingkosten.

§ 4 Betaling
1. Betalingen kunnen worden voldaan door een bank overdracht naar rekeningnummer 1587.15.128 t.a.v. Pimp your Shirt te Utrecht of via PayPall.
2. De koop prijs is onmiddellijk verschuldigd zonder aftrekking.
3. Als de betalingsmethode gekozen door klant, ondanks dat Pimp your Shirt handelt in overeenstemming met het contract, niet mogelijk is door een tekort van financiële tegoeden op de rekening van de klant of het verstrekken van incorrecte informatie, moet de klant Pimp your Shirt of een derdepartij geïnstrueerd door Pimp your Shirt voor afhandeling van de betaling, de bijkomende gemaakt kosten vergoeden.
4. De klant wordt beschouwd als wanbetaler, zonder enige verklaring van Pimp your Shirt, als hij niet voldoet aan de betaling binnen 14 dagen na aflevering. De gevolgen hiervan zijn in lijn met wettelijke bepalingen.
5. Aangaande de betalingsprocedure, Pimp your Shirt is gemachtigd betrouwbare derdepartijen in te zetten voor afhandeling van betalingen.
a) In het geval van vertraging van de betaling, Pimp your Shirt mag eisen opleggen tegen de klant aan een derdepartij. Door zo te doen, Pimp your Shirt mag persoonlijke informatie aanreiken benodigd voor de betaling aan de derdepartij.
b) In het geval van betrokkenheid van een derdepartij in de afhandeling van de betaling, Pimp your Shirt zal alleen de betaling voldaan beschouwen als het bedrag beschikbaar is gesteld voor de derdepartij, in overeenstemming met het contract, zodat de derdepartij onbeperkt toegang heeft tot het beschuldigde bedrag.
6. Bij betaling via 1-malige bankmachtiging (alleen mogelijk in Nederland) geld: indien je jonger dan 18 jaar bent, dient 1 van je ouders of je voogd te tekenen.
7. Goederen blijven volledige eigendom van Pimp your Shirt totdat het totale verschuldigde bedrag met betrekking tot de geleverde goederen voldaan is aan Pimp your Shirt.

§ 5 Levering
1. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief handling & bezorgingkosten.
2. Pimp your Shirt bezorgt binnen de EU. Een complete lijst kan worden gevonden op www.pimpyourshirt.nl.
2. Producten worden bezorgd door bezorgingdiensten gekozen door Pimp your Shirt. De klant wordt de handling & bezorgingkosten in rekening gebracht. Het bedrag wordt bepaald het gewicht van de bestelling en de plaats van bezorging. De handling & bezorgingkosten van toepassing kunnen worden gevonden op www.pimpyourshirt.nl.
3. Pimp your Shirt is niet aansprakelijk voor vertraging of het verloren gaan van goederen bij de verwerking en levering van een bestelling door de bezorgingsdienst (bv TPG, FedEx, DHL, UPS). Hiervoor kan indien gewenst op verzoek een verzekering worden afgesloten. Vraag hiernaar bij uw bestelling.
4. Gestreefd wordt naar bezorgd binnen 2 weken na ontvangst van de betaling, met uitzondering van levering per rembours. Leveringstermijnen gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. Hoewel normaal gesprokken de producten sneller worden geleverd (binnen 2 tot 5 werkdagen), Pimp your Shirt heeft het recht op een langere bezorgingtijd. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn.
5. Bij vooruitbetaling zal de levertijd pas na volledige betaling ingaan.
6. Mocht om bepaalde redenen Pimp your Shirt niet in staat zijn een item te leveren, zal Pimp your Shirt ten alle tijden het betaalde bedrag voor het betreffende item direct terug betaalbaar stellen aan de klant.
7. Indien een bestelling in meerdere zendingen verstuurd wordt, zal de klant hiervoor geen extra verzendkosten te betalen. Pimp your Shirt zal daarom bijna altijd een bestelling versturen zodra alle artikelen in 1 keer tezamen verstuurd kunnen worden.
8. Leveringen boven de 200 euro worden franco geleverd op één adres in Nederland.
9. Levering per rembours is alleen mogelijk in Nederland.
10. Pimp your Shirt behoudt zich te allen tijde het recht een bestelling van goederen per rembours te leveren, extra verzendkosten hiervoor zijn € 8,80
11. Pimp your Shirt behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uit ruiling en of creditering van geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

§ 6 Retour beleid
1. De klant heeft recht op het annuleren van de bestelling zonder enige rechtvaardiging. De klant kan dit doen door de annulering voor te leggen op schrift doormiddel van post, fax of email of door het retourneren van de producten binnen 2 weken. Deze periode gaat in op ontvangst van het product, maar niet voor dat Pimp your Shirt een herroeping van de instructies op schrift heeft ontvangen. Om deze periode vast te stellen, moet de klant de verklaring van herroeping voortijdige toezenden. De herroeping moet worden gezonden naar het hierboven genoemde adres doormiddel van post, fax of email.
2. In overeenstemming met de wettelijke regulaties, is er geen recht op herroeping in verkoop disputen aangaande producten die speciaal zijn vervaardigd om te voldoen aan de klant specifieke specificaties. Dit is in bijzonder het geval voor producten vervaardigd met teksten of ontwerpen van de klant. De wettelijke regulaties in deze gevallen blijven onveranderd.
3. Ondergoed & zwemkleding kan niet worden geretourneerd.
4. Pimp your Shirt accepteert de teruggave van onbedrukte partijen alleen in het geval de klant en de klantenservice van Pimp your Shirt tot een overeenkomst zijn gekomen. In het geval de waarde van de bestelling is groter of gelijk aan € 40,00, Pimp your Shirt zal de bezorgingkosten vergoeden ex post. In elk geval, neem alstublieft contact op met onze klantenservice doormiddel van email voor het terugsturen van een product. Samen zoeken wij naar een oplossing.
klachten moeten binnen 14 dagen schriftelijk gemeld worden. Telefonische klachten zijn alleen geldig indien ze schriftelijk bevestigd worden.
Extra verzendkosten in verband met creditering, ruiling, komen altijd voor rekening van de klant.

§ 7 Garanties/Terugvorderingen
1. Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is, heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige tekstgedeelten.
2. Alle schijnbare, zichtbare gebreken aan het product of de bedrukking, inclusief schade als gevolg van doorvoer, moet direct na aflevering gemeld worden doormiddel van post, fax of email. Op zijn laatst 1 week na ontvangst van het product en met een gedetailleerde beschrijving van het defect.
2. In het geval van mislukking van het bezorgen van een vervanging voor het product, kan de klant kiezen of voor een reductie van de aanschafprijs, of voor annulering van de aanschaf en retourneren van het product. In het geval van gebrekkige producten, Pimp your Shirt zal, op eerlijkheids basis, de bezorgingkosten dragen. Deze kosten worden eerst betaald door de klant en later vergoed door Pimp your Shirt.
3. Wasvoorschriften voor de bestelde artikelen vindt u op de www.pimpyourshirt.nl. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Pimp your Shirt is niet verantwoordelijk voor beschadigingen die optreden door verkeerd te wassen/drogen/strijken.
4. Onbedrukte geretourneerde partijen worden geaccepteerd door Pimp your Shirt alleen in het geval de klant een speciale schikking is overeengekomen met de klantenservice van Pimp your Shirt.
5. Crediteringen / terugbetalingen vinden plaats 35 dagen nadat Pimp your Shirt het bedrag per bank heeft ontvangen.
6. Pimp your Shirt is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan textiel van derden.

§ 8 Intellectuele Eigendom
1. In het geval de klant zijn eigen ontwerp heeft overgeladen of een product heeft verpersoonlijkend, verzekert de klant Pimp your Shirt het recht op het dupliceren of distribueren van het ontwerp. De klant is de enige verantwoordelijke voor eventuele overtreding van copyright of trademark. De klant verzekert ook in verpersoonlijking van een product, dat geen wettelijke rechten van enig ander derdepartij worden geschaad.
2. Auteursrechtelijke aanspraak tegen Pimp your Shirt is uitgesloten.
3. De klant zal Pimp your Shirt elke vordering of openstaande rekening vergoeden, die zijn opgelopen door schendingen van rechten van derdepartijen. De klant zal alle kosten en uitgaven die zijn opgelopen in relatie met advocaten honorariums en andere schade vergoeden aan Pimp your Shirt. De klant is verplicht Pimp your Shirt onmiddellijk op schrift te notificeren van eventuele eisen tegen de klant in verband met de schending van de rechten van derdepartijen, in relatie met de inhoud van de shop.
4. Indien je een order plaatst behouden wij ons het recht uw opdracht op onze website te gebruiken, tenzij door jou nadrukkelijk schriftelijk verboden.
5. De door u vervaardigde voorbeelden worden door ons bewaard met het oog op eventuele toekomstige bestellingen. Op uw verzoek zullen de door u vervaardigde voorbeelden worden verwijderd.
6. Wij zijn niet verplicht de door u vervaardigde voorbeelden te bewaren en op enige wijze tegen verlies te beschermen.

§ 9 Technisch en ontwerp variaties
Voor vervulling van het contract, reserveren wij het recht om aanpassingen toe te passen in de beschrijving and data van onze prospectussen, catalogus en andere geschreven of elektronische documenten, in verband met textuur van het materiaal, de kleur, het gewicht, het formaat, het ontwerp of andere gelijkwaardige karakteristieken, tot dus ver dit redelijk is voor de klant.

§ 10 Privacy beleid en Gegevensbescherming
1. De klant gaat akkoord dat persoonlijke informatie wordt verzameld, verwerkt en bewaard.
2. Pimp your Shirt zal enkel gegevens noodzakelijke voor uw transactie opslaan. Deze gegevens zullen alleen naar onze partners worden doorgegeven enkel indien het nodig is uw bestelling te verwerken. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Pimp your Shirt partners zijn verplicht om alle informatie onmiddellijk te verwijderen na beëindiging van het contract.
3. Pimp your Shirt zal uw gegevens niet voor reclame doelen gebruiken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming altijd terugtrekken.

§ 11 Rechtsgebied
Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Nederlandse wetgeving.

§ 12 Gedeeltelijke nietigheid
De invaliditeit of onuitvoerbaarheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden zal niet de validiteit of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling beïnvloeden in deze algemene voorwaarden, allen van dezen blijven van kracht. In het geval van gedeeltelijke nietigheid, beide partijen zullen bij voorkeur proberen tot overeenkomst te komen om de invalide of onuitvoerbare bepaling te vervangen. Dit is ook van kracht voor uitwegen.

Disclaimer
1. Foto’s en afbeeldingen in de catalogus en website van Pimp your Shirt zijn eigendom van Pimp your Shirt. Het kopiëren en of nadrukken hiervan is ten strengste verboden en strafbaar. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaats vinden en geldt een dwangsom.
2. Pimp your Shirt is niet aansprakelijk voor lichaamlijk letsel of ander letsel die door geleverde goederen bij een persoon, ding of dier aangericht worden of kunnen worden.
3. Pimp your Shirt behoudt zicht ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen in catalogus en website (www.pimpyourshirt.nl) zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Klanten kunnen zich geen rechten ontlenen aan prijsstelling in door Pimp your Shirt uitgebrachte catalogussen en website www.pimpyourshirt.nl.
4. Pimp your Shirt is niet aansprakelijkheid schade, die is ontstaan doordat door ons geleverde goederen:
- worden bevestigd op ondergronden die hiervoor niet bestemd zijn.
- worden bevestig op eigendommen van derden.
- onrechtmatig worden verwerkt.
5. De instructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor uw applicatie van het door ons geleverde product.

Heb je vragen?
Aarzel niet ons te mailen via info@pimpyourshirt.nl of klik hier.